Polietylen –  oznaczany skrótem PE – jest jednym z najbardziej znanych i najszerzej stosowanych polimerów na świecie. Cechuje się giętkością, przezroczystością i termoplastycznością.

Jest odporny na działanie roztworów kwasów, zasad, soli oraz niską temperaturę. Dlatego znajduje szerokie zastosowanie przy wytwarzaniu folii, rur i różnego rodzaju opakowań (folie termokurczliwe, worki, torby), do pokrywania obiektów rolniczych i ogrodniczych. Ma także szerokie zastosowanie przy produkcji artykułów gospodarstwa domowego (wiadra, kanistry na wodę), jak również w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym (pojemniki).

PE – tworzywo o największej tonażowo produkcji na świecie (ponad 100 mln ton rocznie). W naszej ofercie dostępny w kilku odmianach:

Oferta tworzyw PE

Polietylen dużej gęstości otrzymywany w procesach polimeryzacji niskociśnieniowej. W stosunku do LDPE charakteryzuje się większą wytrzymałością mechaniczną, wyższą temperaturą topnienia i większą odpornością chemiczną.

Oferujemy szeroką gamę granulatów HDPE o różnych wskaźnikach płynięcia (MFI) do przetwórstwa m.in. metodą wytłaczania, wytłaczania z rozdmuchem, wtrysku.

Nasze HDPE adresowane jest zwłaszcza do producentów:

 • Folii (także z HDPE bimodalnego)
 • Butelek oraz nakrętek
 • Rur i systemów kanalizacyjnych
 • Powłok kablowych

LDPE – polietylen małej gęstości otrzymywany w procesach polimeryzacji wysokociśnieniowej. Cechuje go wysoka elastyczność, zachowywana nawet w niskich temperaturach.

Przez naszych klientów LDPE wykorzystywany jest do produkcji:

 • Folii (rozdmuchowa, termokurczliwa, opakowaniowa, rolnicza, przemysłowa, laminatowa)
 • Zamknięć do napojów
 • Butelek i kanistrów
 • Detali technicznych
 • Sprzętu sportowego i rekreacyjnego

Liniowy polietylen niskiej gęstości, otrzymywany najczęściej poprzez niskociśnieniową kopolimeryzację etylenu z α-olefinami, np. butenem (C4) czy oktenem (C8). Nasi klienci stosują go przede wszystkim do produkcji folii cieńszych i bardziej odpornych na odkształcenia, niż LDPE.

HDPE syntezowane przy pomocy nowoczesnej metody technologicznej poprzez zastąpienie standardowych katalizatorów polimeryzacji katalizatorami metalocenowymi.

Otrzymany w ten sposób polimer cechuje się następującymi zaletami w stosunku do standardowego HDPE:

 • Niższa temperatura przetwórstwa (oszczędność energii);
 • Mniejszy rozrzut ciężaru cząsteczkowego;
 • Krótszy cykl i czas chłodzenia;
 • Lepsze ESCR (do 50%).

mHDPE z naszej oferty służy do przetwórstwa metodą wtrysku (MFI = 8) i adresowany jest przede wszystkim do producentów:

 • Nakrętek do butelek
 • Wiaderek
 • Kartridży