PET – termoplastyczne tworzywo z rodziny poliestrów, jedno z najpopularniejszych na świecie. PET najczęściej otrzymuje się metodą transestryfikacji z udziałem tereftalanu dimetylu i glikolu etylenowego.

Nasz PET polecamy zwłaszcza producentom:

  • opakowań (butelki, kubki)
  • kształtek
  • urządzeń elektronicznych (obudowy)
  • tekstyliów.

PET jest semikrystalicznym technicznym tworzywem sztucznym o wysokiej wytrzymałości i ciągliwości, doskonałej skrawalności, co zapewnia szeroki zakres jego zastosowań.

PET wykazuje dobra odporność na promieniowanie ultrafioletowe i mała chłonność wilgoci, co umożliwia stosowanie go na wolnym powietrzu.

PET ma doskonałą wartość praktyczną z punktu widzenia ostatecznego użytkownika – jest wytrzymały, odporny na tłuczenie, lekki. Dla producentów wyrobów PET nie bez znaczenia są jego walory: dowolność formowania i barwienia, wysoki stopień przezroczystości. PET jest łatwo przetwarzany i podlega praktycznie wszystkich metodom recyklingu materiałów polimerowych.