PVC – tworzywo, którego najbardziej popularna odmiana występuje w postaci białego proszku jako produkt polimeryzacji suspensyjnej chlorku winylu. Podstawowy parametr charakteryzujący jego właściwości to liczba Fikentschera (K), proporcjonalna do ciężaru cząsteczkowego tworzywa.

Największą grupę odbiorców naszego PVC stanowią producenci rur i systemów kanalizacyjnych, wykorzystujący PVC o wartościach K równych 58 lub 67, stąd warianty te są podstawą naszej oferty. Posiadamy też jednak mniej popularne odmiany PVC o wartościach K od 50 aż do 88. Producentom profili meblowych, paneli, opakowań, kabli i elementów AGD oferujemy także granulat PVC w odmianach miękkiej i twardej.

Polichlorek winylu jest odporny na korozję i chemikalia (odporny na działanie kwasów m.in.: solnego, siarkowego), a także na warunki atmosferyczne. Nie przewodzi prądu i słabo przewodzi ciepło, nadaje się do recyklingu. Rozpuszcza się m.in. w ketonach, eterach.  W czystej formie ma postać białego proszku.

PVC jest szeroko wykorzystywany w budownictwie (rury kanalizacyjne, kształtki, powłoki kabli elektrycznych, profile okienne, rolety, rynny, wykładziny ścienne i podłogowe). Jego popularność wynika z właściwości chemicznych i fizycznych tego polimeru. Jest ekonomiczny i bezpieczny w użyciu, długowieczny i odporny na wpływ warunków atmosferycznych.