Kopolimer alkoholu winylowego i etylenu (EVOH)

Nazwa handlowa produktu: Kopolimer alkoholu winylowego i etylenu (EVOH)

Nazwa chemiczna związku: Poli(alkohol winylowo etylowy)

Synonimy: Alkohol etylowowinylowy, EVO, EVOH, Poli(alkohol winylowo etylowy), Ethenol polymer with ethene, Ethylene vinyl alcohol.

Właściwości chemiczne i fizyczne: Formalnie kopolimer etylenu i alkoholu winylowego. Niska zawartość etylenu zapewnia lepsze właściwości barierowe materiału, wysoka zawartość etylenu obniża temperaturę przetwarzania materiału. W przemyśle najczęściej spotyka się surowce z 32 i 44% molowych etylenu. Jest to materiał higroskopijny, jego właściwości barierowe zależą od wilgoci zawartej w powietrzu.

Zastosowanie surowca: Powszechnie stosowany w pakowaniu żywności, ponieważ ma niską przepuszczalność tlenu. Z powodu jego właściwości barierowych zapobiega przedostawaniu się tlenu do opakowań. Jest również stosowany przy produkcji struktur wielowarstwowych. Jest stosowany w zbiornikach paliwa jako bariera dla węglowodorów.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Jest nietoksyczny. Może działać drażniąco w kontakcie z oczami.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Kopolimer alkoholu winylowego i etylenu

EVOH

Wzór chemiczny: (C2H4O)x(C2H4)y
Gęstość: 1,14-1,19 g/cm³
Numer CAS: 25067-34-9
Numer WE/EINECS: –
Numer indeksowy: –