BEZWODNIK HEKSAHYDROFTALOWY (HHPA)

Nazwa handlowa produktu: Hexahydrophthalic anhydride

Nazwa chemiczna związku: Bezwodnik cykloheksano-1,2-dikarboksylowy

Synonimy: Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride; 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid anhydride; 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-; 3-Isobenzofurandione,hexahydro-1; Hexahydro-3-isobenzofurandione;

Właściwości chemiczne i fizyczne: biały lub jasnożółty krystaliczny proszek lub ciecz. Rozpuszcza się w benzenie, acetonie i innych rozpuszczalnikach przemysłowych. Wrażliwy na wilgoć.

Zastosowanie surowca: Bezwodnik heksahydroftalowy jest ważnym składnikiem w produkcji powłok o wysokiej jakości. Może być on także używany jako zamiennik kwasów aromatycznych (fenoli) przy produkcji farb: poliestrowych, poliuretanowych, amino-poliestrowych, kwasowo-amino-alkoholowych oraz powłok proszkowych. Surowiec używany jest również jako utwardzacz do żywic epoksydowych i jako półprodukt do zmiękczaczy, specjalistycznych żywic, środków odstraszających owady i inhibitorów rdzy.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Substancja drażniąca: istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, może powodować uczulenie w przypadku narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W przypadku połknięcia powodować może ból gardła, uczucie pieczenia, ból brzucha i biegunkę.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

BEZWODNIK HEKSAHYDROFTALOWY

HHPA

Wzór chemiczny: C₈H₁₀O₃
Gęstość: 1,18g/m³
Numer CAS: 85-42-7
Numer WE/EINECS:
201-604-9
Numer indeksowy:
607-102-00-X