Bezwodnik tetrahydroftalowy (THPA)

Nazwa handlowa produktu: Bezwodnik tetrahydroftalowy

Nazwa chemiczna związku: cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride

Synonimy: cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride; 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid anhydride; 1,2,3,6-tetrahydrophthalicacidanhydride; 1,2,3,6-tetrahydro-phthalicanhydrid; 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, cis-; 1,3-isobenzofurandione,3a,4,7,7a-tetrahydro-; 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-benzofurandione; 3a,4,7,7a-tetrahydro-3-isobenzofurandione

Właściwości chemiczne i fizyczne: biały, krystaliczny proszek lub przezroczysta, lekko lepka ciecz o kolorze bezbarwnym do jasnożółtego i aromatycznym zapachu.

Zastosowanie surowca: Bezwodnik tetrahydroftalowy stosowany jest jako półprodukt do produkcji poliestrów, specjalistycznych żywic (np. alkidowych), plastyfikatorów, środków klejących, fungicydów i pestycydów; jako jeden ze składników przy produkcji niektórych farb i lakierów, a także jako utwardzacz do żywic epoksydowych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Substancja bardzo toksyczna! Przyswojenie substancji przez drogi oddechowe, spożycie lub kontakt skóry z materiałem może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wdychanie substancji może podrażniać płuca, powodując kaszel i / lub duszności. W większych ilościach inhalacja substancją może powodować gromadzenie się płynu w płucach (obrzęk płuc), oraz ciężką duszność. Kontakt ze stopioną substancją może powodować poważne oparzenia skóry i oczu. Należy unikać kontaktu substancji ze skórą. Skutki kontaktu skórnego lub przez inhalacyjnego mogą być opóźnione w czasie. Zapłon substancji może powodować powstanie irytujących, żrących lub toksycznych gazów.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Bezwodnik tetrahydroftalowy

THPA

Wzór chemiczny: C₈H₈O₃
Gęstość:1,375 g/cm3
Numer CAS:
85-43-8
Numer WE/EINECS:
201-605-4