4,4’-Diizocyjanian difenylometylenu (MDI)

Nazwa handlowa produktu: 4,4’-Diizocyjanian difenylometylenu (MDI)

Nazwa chemiczna związku: 4,4’-Diizocyjanian difenylometylenu

Synonimy:. 4,4’-Diizocyjanian difenylometylenu, MDI, Bis(4-isocyanatophenyl)methane, 1-Isocyanato-4-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene, 4,4′-Methylene diphenyl diisocyanate, 4,4′-Diphenylmethane diisocyanate, 4,4-MDI.

Właściwości chemiczne i fizyczne: Białe lub biało-żółte ciało stałe, reaguje z wodą. Reaguje gwałtownie z alkoholami, kwasami, zasadami i utleniaczami. W temperaturze powyżej 200° C może polimeryzować.

Zastosowanie surowca: Produkcja sztywnych pianek poliuretanowych, klejów.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Działa szkodliwie na drogi oddechowe, może powodować duszności, parzący dla skóry i oczu.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

4,4’-Diizocyjanian difenylometylenu

MDI

Wzór chemiczny: C15H10N2O2
Gęstość: 1,23 g/cm³
Numer CAS: 101-68-8
Numer WE/EINECS:
202-966-0
Numer indeksowy: –