DIMETOKSYPROPANOL (DPM/DPGME)

Nazwa handlowa produktu: Dimethoxypropanol (DPM / DPGME)

Nazwa chemiczna związku: Eter metylowy glikolu dwupropylenowego (DPGME)

Synonimy: Dipropylene glycol monomethyl ether; eter metylowy glikolu propylenowego; glikol di propylenowy; eter monometylowy; methoxypropoxypropanol; (2-methoxymethylethoxy)-propanol; 1-(2-methoxy-1-methylethoxy)-2-propanol; 1-(2-methoxyisopropoxy)-2-propanol; 1(or2)-(2-methoxymethylethoxy)-propanol; 1(or2)-(2-methoxymethylethoxy)-Propanol; 1,4-dimethyl-3,6-dioxa-1-heptanol;

Właściwości chemiczne i fizyczne: przezroczysta, bezbarwna, lepka ciecz, o lekkim zapachu eteru. Jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie i miesza się z szeregiem rozpuszczalników organicznych: etanolem, czterochlorkiem węgla, benzenem, eterem naftowym i monochlorobenzenem. Jest również praktycznie nietoksyczna i higroskopijna, a więc nadaje się również do zastosowań komercyjnych i przemysłowych.

Zastosowanie surowca: jako rozpuszczalnik do farb, lakierów, tuszy, zmywaczy i odtłuszczaczy; jako czynnik przyspieszający koalescencję – dla lakierów i farb bazujących na wodzie; jako surowiec do wyrobu powłok: w motoryzacji, architekturze, konserwacji przemysłowej, powłok drewnianych i metalowych; jako dodatek chemiczny w produkcji wyrobów ropopochodnych i przemyśle wiertniczym.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Kontakt z substancją może powodować lekkie, tymczasowe podrażnienie oczu, lub uszkodzenie rogówki. Długotrwały kontakt ze skórą, może spowodować pewne jej podrażnienia. Długotrwały kontakt z bardzo dużymi ilościami substancji może powodować senność. Nadmierne wdychanie par może powodować podrażnienie górnych dróg oddechowych.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

DIMETOKSYPROPANOL

DPM/DPGME

Wzór chemiczny: C₇ H₁₆ O₃
Gęstość: 0,954 g/cm³
Numer CAS: 34590-94-8
Numer WE/EINECS:
252-104-2