Fosforan 1-chloro-2-propylu (TCPP)

Nazwa handlowa produktu: Fosforan 1-chloro-2-propylu (TCPP)

Nazwa chemiczna związku: Fosforan trój-1-chloro-2-propylu

Synonimy:.TCPP, Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate, Fosforan 1-chloro-2-propylu.

Właściwości chemiczne i fizyczne: Bezbarwna lub lekko żółta ciecz, nierozpuszczalna w wodzie. Silnie reaguje z mocnymi zasadami oraz utleniaczami.

Zastosowanie surowca: Uniepalniacz stosowany w poliuretanach, PVC, EVA, oraz w żywicach fenolowych i epoksydowych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Toksyczny, szkodliwy po połknięciu. Drażniący w kontakcie z oczami i skórą. Nie jest genetycznie aktywny.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Fosforan 1-chloro-2-propylu

TCPP

Wzór chemiczny: C9H18Cl3O4P
Gęstość: 1,280-1,290 g/cm³
Numer CAS:
13674-84-5
Numer WE/EINECS:
237-158-7
Numer indeksowy: –