Poli(tlenek etylenu) (PEG)

Nazwa handlowa produktu: Poli(glikol etylenowy) (PEG)

Nazwa chemiczna związku: Poli(tlenek etylenu) (PEO)

Synonimy: glikol polietylenowy, polietylenoglikol

Właściwości chemiczne i fizyczne: ciecz lub ciało stałe (w zależności od masy cząsteczkowej), biodegradowalny, higroskopijny, najczęściej – bezbarwny, miesza się z wodą, rozpuszczalny w etanolu.

Zastosowanie surowca: rozpuszczalnik, emulgator, środek zwiększający lepkość ciekłych kosmetyków i leków. Do produkcji poliuretanów. Stosowany jako środek konserwujący (konserwacja drewnianych zabytków).

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Poli(tlenek etylenu)

PEG

Wzór chemiczny:
H−O−[−CH2−CH2−O−]n−H,
gdzie n wynosi od 4 do 120
Gęstość:- g/cm3
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE: 203-473-3