Trioctan glicerolu, triacetyna (TAC)

Nazwa handlowa produktu: Trioctan glicerolu, triacetyna (TAC)

Nazwa chemiczna związku: Trioctan glicerolu, triacetyna.

Synonimy:.Triacetyna, Trioctan glicerolu, E1518, 1,3-Diacetyloxypropan-2-yl acetate, Glycerol triacetate, Triacetin, 1,2,3-triacetoxypropane.

Właściwości chemiczne i fizyczne: Bezbarwna, bezwonna, lepka ciecz. Mieszalna z etanolem, rozpuszczalna w acetonie, utrzymuje wilgoć.

Zastosowanie surowca: Dodatek do żywności – rozpuszczalnik aromatyzujący, środek utrzymujący wilgoć, rozpuszczalnik i plastyfikator w środkach farmaceutycznych, środek przeciwstukowy w paliwach, poprawa lepkości biodiesla.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Może działać drażniąco na oczy i skórę, wdychanie oparów lub aerozoli może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Trioctan glicerolu, triacetyna

TAC

Wzór chemiczny: C9H14O6
Gęstość: 1,155 g/cm³
Numer CAS: 102-76-1
Numer WE/EINECS: –
Numer indeksowy: –