1,3-butanodiol (1,3-BDO)

Nazwa handlowa produktu: 1,3-butanodiol (1,3-BDO)

Nazwa chemiczna związku: Butano-1,3-diol

Synonimy: glikol 1,3-butylenowy, 1,3-dihydroksybutan

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna, bezwonna ciecz, rozpuszczalna w wodzie.

Zastosowanie surowca: rozpuszczalnik, monomer stosowany w niektórych żywicach poliuretanowych i poliestrowych, odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez organicznych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: przy wdychaniu oparów tej substancji zaleca się przebywać na świeżym powietrzu. Przy spożyciu tej substancji zaleca się podać dużą ilość wody, spowodować wymioty i skontaktować się z lekarzem. Przy kontakcie ze skórą należy zmyć dużą ilością wody. Przy kontakcie z oczami przepłukać dużą ilością wody.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

1,3-butanodiol

1,3-BDO

Chemische formule: C4H10O2
Dichtheid: 1,053 g/cm3
Numer CAS: 107-88-0
Numer WE/EINECS:
203-529-7