2,4-Diizocyjanianotoluen (2,4-TDI)

Nazwa handlowa produktu: 2,4-Diizocyjanianotoluen (2,4-TDI)

Nazwa chemiczna związku: 2,4-Diizocyjanianotoluen

Synonimy:. 2,4-Diizocyjanianotoluen, TDI, 2,4-TDI, diizocyjanian tolueno-2,4-diylu, 2,4-dwuizocyjanian toluilenu, 2,4-diizocyjaniano-1-metylo-benzen, Toluene diisocyanate, Tolylene diisocyanate, Methyl phenylene diisocyanate,

Właściwości chemiczne i fizyczne: Bezbarwana lub lekko żółta ciecz, o ostrym zapachu. Reaguje gwałtownie z alkoholami, kwasami, zasadami i utleniaczami.

Zastosowanie surowca: Produkcja sztywnych pianek poliuretanowych, klejów.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Silnie toksyczny. Działa szkodliwie na drogi oddechowe, może powodować duszności, parzący dla skóry i oczu.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

2,4-Diizocyjanianotoluen

2,4-TDI

Wzór chemiczny: C9H6N2O2
Gęstość: 1,214 g/cm³
Numer CAS:
584-84-9
Numer WE/EINECS: –
Numer indeksowy: –