2,6-Diizocyjanianotoluen (2,6-TDI)

Nazwa handlowa produktu: 2,6-Diizocyjanianotoluen (2,6-TDI)

Nazwa chemiczna związku: 2,6-Diizocyjanianotoluen

Synonimy: 2,6-Diizocyjanianotoluen, TDI, 2,6-TDI, diizocyjanian tolueno-2,6-diylu, 2,6-dwuizocyjanian toluilenu, 2,6-diizocyjaniano-1-metylo-benzen, Toluene diisocyanate, Tolylene diisocyanate, Methyl phenylene diisocyanate,

Właściwości chemiczne i fizyczne: Bezbarwana lub lekko żółta ciecz, o ostrym zapachu. Reaguje gwałtownie z alkoholami, kwasami, zasadami i utleniaczami.

Zastosowanie surowca: Produkcja sztywnych pianek poliuretanowych, klejów.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: kcja sztywnych pianek poliuretanowych, klejów.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Silnie toksyczny. Działa szkodliwie na drogi oddechowe, może powodować duszności, parzący dla skóry i oczu.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

2,6-Diizocyjanianotoluen

2,6-TDI

Wzór chemiczny: C9H6N2O2
Gęstość: 1,214 g/cm³
Numer CAS: 91-08-7
Numer WE/EINECS: –
Numer indeksowy: –