DIETHYLAMINE (DEA)

Handelsnaam van het product: Diethylamine

Chemische naam (IUPAC): N-ethylethanamine

Andere namen: diethylamine, N, N-diethylamine, Ethanamine, N-ethyl-; Diethamine, N-ethylethanamine

Fysisch-chemische eigenschappen:
Vorm: ontvlambare vloeistof;
Kleur: kleurloos of lichtgeel;
Geur: ammoniak;
Oplosbaar in water en ethanol.

Grondstofgebruik: Meestal gebruikt als een corrosiewerend middel. Gebruikt voor de productie van tandvlees, verf, medicijnen en harsen.

Gezondheidsvoorschrift: toxiciteit bij contact met de huid, veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Het kan worden gebruikt om illegale psychoactieve stoffen te produceren.

DIETHYLAMINE

DEA

Chemische formule: C4H11N
Dichtheid: 0,707 g/cm3
CAS nummer: 109-89-7

Numer WE: 203-716-3