DIETHYLENE GLYCOL (DEG)

Handelsnaam product: Diethylene glycol (DEG)

Chemische naam (IUPAC): 2,2′-Oxidiethanol

Andere namen: diethyleenglycol; 2,2′-Oxydiethanol; Bis (2-hydroxyethyl) ether; diglycol; 2-Hydroxyethylether; 2- (2-hydroxyethoxy) ethanol; 2- (2-hydroxy-ethoxy) ethanol; 2- (2-hydroxyethoxy) -ethanol; 2,2′-dihydroxyethylether; 2,2′-oxybis-ethanol; 2,2′-oxydi-ethanol; 2,2′-oxyethanol; 2,2-Di (hydroxyethyl) ether; diglycol

Fysisch-chemische eigenschappen:
Vorm: viskeuze vloeistof;
Kleur: kleurloos;
Een uitstekend oplosmiddel voor in water onoplosbare verbindingen en medicijnen.
Het heeft hygroscopische eigenschappen evenals lage variabiliteit en lage viscositeit.

Grondstofgebruik: meestal gebruikt voor de productie van antivriesvloeistoffen. Ook gebruikt, onder anderen voor de productie van onverzadigde polyesterharsen, thermoplastische polyurethanen en weekmakers Bij de productie van glas en cement is een hulpstof. Het wordt ook gebruikt in schoensmeer, drukinkt, gipsplaat. Het wordt ook gebruikt als een component van cosmetica, smeermiddelen, remvloeistoffen, behangschilvloeistoffen en als een verwarmings- of koelmiddel voor brandstof.

Gezondheidsvoorschrift: Na consumptie kunnen slaperigheid, gastro-intestinale stoornissen en spierzwakte optreden. Inslikken van grote hoeveelheden kan degeneratie van de nieren en de lever veroorzaken en de dood veroorzaken. Bij contact met de huid kan dit irritatie veroorzaken. Hoge concentraties van dampen kunnen een lichte irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Er is gevonden dat DEG een narcotisch effect heeft.

Diethylene glycol

DEG

Chemische formule: C4 H10 O3
Dichtheid: 1.118 g/cm3
CAS nummer: 111-46-6
WE/EINECS nummer:
203-872-2
Index nummer:
603-140-00-6