DIISOBUTYLKETON (DIBK)

Handelsnaam product: Diisobutylketon (DIBK)

Chemische naam (IUPAC): 2,6-dimethyl-4-heptanon

Andere namen: Diisobutylketon, (iso-C4H9) _2CO; 2,6-dimethyl-heptaan-4-on; 2,5-dimethyl-4-heptanon; 2,6-dimethyl-4-heptanon; 2,6-dimethyl-4-heptanon (diisobutylketon); 2,6-Dimethylheptan-4-on; 2,6-dimethyl-heptaan-4-on; 2,6-dimethyl-heptaan-4-on

Fysisch-chemische eigenschappen:
Vorm: ontvlambare vloeistof;
Kleur: kleurloos;
Geur: lichte zoet-menthol;
­Het lost niet op in water, maar lost het goed op in de meeste organische oplosmiddelen.

Grondstofgebruik: Diisobutylketon wordt veel gebruikt in de industriële chemie. Het verhoogt de oplosbaarheid van vele synthetische harsen, onder andere: vinyl, acryl, alkyd, polyester en epoxy. Het kan ook worden gebruikt als oplosmiddel voor nitrocelluloselakken, hoogvaste coatings en voor het verwijderen van verven. Gebruikt als een oplosmiddel voor kleefstoffen, drukinkten en in het reinigings- en ontvettingsproces evenals een component van kleurstoffen en insecticiden. DIBK wordt ook in de mijnbouw gebruikt als hulpmiddel bij de extractie van mineralen, goud en zeldzame aardmetalen uit waterige oplossingen, bijvoorbeeld voor analytische doeleinden. Gebruikt in extractie- en herkristallisatieprocessen als oplosmiddel en hulpmiddel en als bestanddeel van geneesmiddelen in de farmaceutische industrie. DIBK is ook een belangrijke component in de productie van diisobutylcarbinol.

Gezondheidsvoorschrift: Inademen van dampen irriteert de luchtwegen. Veroorzaakt hoest, duizeligheid, duizeligheid, misselijkheid, braken en hoofdpijn. Hogere concentraties kunnen depressie van het centrale zenuwstelsel, coma en bewustzijnsverlies veroorzaken. Kan huidirritatie veroorzaken die zich uit in roodheid en verbranding. Zowel vloeistof als damp veroorzaken roodheid en oogpijn. Symptomen van voedselvergiftiging zijn misselijkheid, braken en diarree.

DIISOBUTYLKETON

DIBK

Chemische formule: (CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2 lub C₉9H₁₈O
Dichtheid: 0,806 g/cm³
CAS nummer: 108-83-8
WE/EINECS nummer:
203-620-1
Index nummer:
606-005-00-X