GLIKOL MONOPROPYLENOWY (MPG)

Nazwa handlowa produktu: Glikol monopropylenowy (MPG)

Nazwa chemiczna związku: 1,2-Propanodiol

Synonimy: Glikol propylenowy; propano-1,2-diol; 1,2-propanediol; Glycol – Propylene; Methylglycol; 1,2-Dihydroxypropane; 1,2-Propylene Glycol

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna, bezwonna, oleista ciecz, o słodkawym smaku i wysokiej lepkości. Substancja higroskopijna: jest rozpuszczalny m.in. w wodzie, acetonie i chloroformie.

Zastosowanie surowca: Glikol propylenowy jest szeroko stosowany m.in. w przemyśle spożywczym – jako konserwant E1520, emulgator, składnik barwników i aromatów; chemicznym: zastępowanie szkodliwego glikolu etylenowego; chemii gospodarczej: środki higieny i produkty kosmetyczne m.in. jako czynnik nawilżający skórę, składnik past (w tym w pastach do zębów, oraz płynach do płukania ust i kremów i innych środków do higieny dłoni, czy ogólnie w środkach czystości (w tym jako składnik główny dezodorantu w sztyfcie); w medycynie i farmacji (jako podłoże do rozprowadzania składnika czynnego leku), przemyśle tytoniowym (jako czynnik nawilżający tytoń), produkcji elektronicznych papierosów. Ponadto stosowany jest jako płyn roboczy w prasach hydraulicznych oraz w systemach chłodzących jako płyn chłodzący (chłodziwo). Glikol propylenowy wykorzystywany jest często do produkcji środków przeciw zamarzaniu. Może być również stosowany, jako półprodukt chemiczny do wytwarzania wysokiej jakości nienasyconych żywic poliestrowych, stosowanych w farbach i lakierach.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Glikol propylenowy uznawany jest za związek nieszkodliwy dla zdrowia, lub o bardzo niskiej szkodliwości. Nie stwierdzono by powodował uczulenia, nie wykazuje rakotwórczości i nie jest mutagenny. Kontakt z nierozcieńczonym glikolem propylenowym może wywołać podrażnienia oczu i skóry, jednak niegroźne i łatwo ustępujące, zwykle wraz z ustaniem kontaktu.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

GLIKOL MONOPROPYLENOWY

MPG

Chemische formule: C₃ H₈ O₂
Dichtheid: 1,036 g/cm³
CAS nummer: 57-55-6
WE/EINECS nummer:
200-338-0