KOKAMID DEA (CDEA)

Nazwa handlowa produktu: Kokamid Dea

Nazwa chemiczna związku: kokamid dea

Synonimy: N,N-Bis(hydroxyethyl)coco amides; N,N-bis(hydroxyethyl)coco fatty acid amides; cocamide DEA; cocamide diethanolamine; coco diethanolamides; coco diethanolamine; coco fatty acid diethanolamides; coconut DEA; coconut diethanolamides; coconut oil diethanolamides; coconut oil diethanolamine

Właściwości chemiczne i fizyczne: lepka przezroczysta ciecz koloru żółtego lub bursztynowego, o delikatnym kokosowym zapachu

Zastosowanie surowca: Kokamid używany jest w przemyśle kosmetycznym, jako składnik olejków do kąpieli, szamponów i odżywek, farb do włosów, szminek, jako środek spieniający do produkcji mydeł i detergentów; jako środek wspomagający barwienie w procesie przetwarzania wyrobów włókienniczych; oraz jako inhibitor korozji w wodnych, półsyntetycznych i syntetycznych płynach do obróbki metali i środków polerujących

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Wdychanie kokamidu może prowadzić do obrzęku górnych dróg oddechowych i znacznej niewydolności oddechowej oraz wywoływać astmę. Może powodować poważne podrażnienie skóry, którego objawy mogą obejmować zaczerwienienie i pieczenie i inne uszkodzenia skóry. Może powodować poważne podrażnienie oczu, którego objawami są pieczenie, łzawienie, zaczerwienienie i obrzęk oczu. Może uszkodzić tkanki oka. Połknięcie niewielkich ilości kokamidu podczas normalnego użytkowania nie powoduje szkodliwych skutków. Połknięcie jego dużych ilości może być szkodliwe.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

KOKAMID DEA

CDEA

Wzór chemiczny: CH₃(CH₂)nC(=O)N(CH₂CH₂OH)₂
Gęstość: 0,99 g/cm³
Numer CAS: 68603-42-9
Numer WE/EINECS:
271-657-0