KWAS ADYPINOWY (ADP)

Nazwa handlowa produktu: Kwas adypinowy

Nazwa chemiczna związku: kwas heksano-1,6-diowy

Synonimy: Adipic acid; kwas heksanodiowy; 1,6-Hexanedioic acid; kwas butano-1,4-dikarboksylowy; 1,4-Butanedicarboxylic acid; Butane-1,4-Dicarboxylic Acid; Dicarboxylic Acid C6; E355.

Właściwości chemiczne i fizyczne: biały, krystaliczny proszek, bez zapachu. Kwas adypinowy jest nierozpuszczalny w wodzie; rozpuszcza się w alkoholach, eterach i acetonie. Jest substancją palną.

Zastosowanie surowca: Monomer kwasu adypinowego używany jest w produkcji poliuretanów, zaś jego estry używane są jako plastyfikatory przy produkcji PVC. Ponadto kwas adypinowy wykorzystuje się w przemyśle chemicznym w syntezie poliamidów (np. do produkcji nylonu), produkcji środków owadobójczych, klejów, zmiękczaczy, jako składniki smarów i otrzymywania polioli poliestrowych, oraz w przemyśle spożywczym,(dodaje się go do proszku do pieczenia, nadzień i polew oraz jako środek żelujący w wyrobach ciastkarskich i piekarniczych).

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Wdychanie oparów podrażnia błony śluzowe dróg oddechowych, powodując kaszel i kichanie. Kontakt z cieczą podrażnia oczy, wysusza skórę. Może powodować zapalenie skóry.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

KWAS ADYPINOWY

ADP

Wzór chemiczny: C₆ H₁₀ O₄
Gęstość: 1,36 g/cm³
Numer CAS: 124-04-9
Numer WE/EINECS:
204-673-3
Numer indeksowy:
607-144-00-9