Kwas alkilobenzenosulfonowy (Kwas ABS)

Nazwa handlowa produktu: kwas alkilobenzenosulfonowy (kwas ABS)

Nazwa chemiczna związku: kwas alkilobenzenosulfonowy

Synonimy: pochodne-sec-alkilo 4-C10-13 kwasu benzenosulfonowego

Właściwości chemiczne i fizyczne: żółto-brązowa, gęsta ciecz o charakterystycznym zapachu, umiarkowanie miesza się z wodą, miesza się z cieczami alkalicznymi.

Zastosowanie surowca: agrochemikalia, środki ochrony roślin, detergenty, farby i lakiery, oleje i płyny hydrauliczne.

Bezpieczeństwo dla zdrowia:  może spowodować poważne podrażnienie dróg oddechowych, błon śluzowych nosa i gardła, oparzenia oczu i skóry. Po spożyciu mogą wystąpić nudności, wymioty oraz bóle żołądka.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Kwas alkilobenzenosulfonowy

Kwas ABS

Wzór chemiczny:
R-C6H4SO3H; R=CnH2n+1; n=10-13
Gęstość:  1,06 g/cm3
Numer CAS: 85536-14-7
Numer WE: 287-494-3