METOKSYPROPANOL (MP)

Nazwa handlowa produktu: Metoksypropanol (PM)

Nazwa chemiczna związku: 1-Metoksy-2-propanol

Synonimy: 1,2-Propylene Glycol 1-Monometylether; 1,2-Propyleneglycol-1-Methyl Ether; 1-Methoxy-2-hydroxypropane; 1-Methoxy-2-Propanol;1-Methoxypropan-2-Ol; Methyl Propasol; Methyl Proxitol; A-Propylene Glycol Monomethyl Ether; Propyleneglycol monomethyl ether; Propylene glycol methyl ether.

Właściwości chemiczne i fizyczne: Bezbarwna ciecz o lekko słodkawym zapachu, rozpuszczalna w wodzie i bardzo łatwo palna.

Zastosowanie surowca: służy jako rozpuszczalnik dla tuszów drukarskich, rozcieńczalnik, środek do przetwarzania oraz do wytwarzania farb; półprodukt do produkcji środków do rozmrażania i zapobiegających oblodzeniu. Jest to także standardowy rozpuszczalnik do produkcji żywic syntetycznych rozpuszczalnych w wodzie oraz klejów kauczukowych. Jest on również stosowany jako środek czyszczący w przemyśle elektronicznym (np. przy produkcji ekranów LCD)

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Pary działają drażniąco na oczy, nos i gardło. Ciecz działa drażniąco na skórę i oczy.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

METOKSYPROPANOL

MP

Chemische formule: C₄ H₁₀ O₂
Dichtheid: 0,923 g/cm³
CAS nummer: 203-550-1
WE/EINECS nummer:
203-539-1
Index nummer:
603-064-00-3