MONOETHYLENE GLYCOL (MEG)

Handelsnaam product: Monoethylene glycol (MEG)

Chemische naam (IUPAC): Etano-1,2-diol

Andere namen: Etanediol; Ethyleenglycol; 1,2-dihydroxyethaan; Ethyleen-D4 Glycol-D2; Ethyleenglycol-D6; 1,2-ethaandiol.

Fysisch-chemische eigenschappen:
Vorm: dichte vloeistof;
Kleur: kleurloos;
Geur: geurloos;
Mengt goed met water, alcoholen en andere organische verbindingen.

Grondstofgebruik: het wordt vaak gebruikt als een onderdeel van voertuigvloeistoffen, koelmengsels voor mechanische motoren en koelinstallaties. De grondstof wordt ook gebruikt voor de productie van polyestervezels en -folie, tereftalaat (PET) polyethyleenharsen. Monoethyleenglycol is ook een belangrijk component bij de productie van dergelijke producten zoals: kleding (inclusief polyesterweefsels en fleece) en andere textielproducten (bijvoorbeeld bekleding, tapijten en kussens), verpakkingen (inclusief voedselhouders), schalen. MEG heeft de eigenschap om vocht vast te houden, waardoor het een ideaal ingrediënt is voor gebruik bij de productie of verwerking van polyestervezels, papier, kleefstoffen, drukinkten, leer en cellofaan. MEG wordt ook gebruikt bij de productie van weekmakers en alkyd-synthetische vezels.

Gezondheidsvoorschrift: Contact met het materiaal kan oogirritatie, scheuren of zichtproblemen veroorzaken. Inademing van dampen vormt geen bedreiging, hoewel hoge concentraties van stoffen in de lucht een negatief effect op de luchtwegen kunnen hebben. Bij contact met de huid kan dit irritatie veroorzaken. Inslikken van het product kan misselijkheid en braken, depressie van het centrale zenuwstelsel, metabole acidose, tachycardie, hypertensie, congestief hartfalen, respiratoir distress syndroom veroorzaken en kan soms leiden tot dodelijke nierbeschadiging.

Monoethylene glycol

MEG

Chemische formule: C₂ H₆ O₂
Dichtheid: 1,11 g/cm³
CAS nummer: 107-21-1
WE/EINECS nummer:
203-473-3
Index nummer:
603-027-00-1