n-propanol

Handelsnaam product: n-propanol

Chemische naam (IUPAC): Propan-1-ol

Andere namen: 1-propanol, propylalcohol, propanol, propylalcohol

Fysisch-chemische eigenschappen:
            Vorm: ontvlambare vloeistof;
Kleur: kleurloos;
Geur: pittig;
Goed oplosbaar in water en ethanol.

Grondstofgebruik: Meestal gebruikt als oplosmiddel. Wordt vaak gebruikt als ontsmettingsmiddel voor oppervlakken in de geneeskunde en de voedingsmiddelenindustrie, analytische reagens of organische synthese.

Gezondheidsvoorschrift: het lichaam is narcotisch. In het geval van acute vergiftiging veroorzaakt het misselijkheid, braken, duizeligheid en hoofdpijn, zweten en flauwvallen. In de dampen van n-propylalcohol zijn kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. In het geval van contact met de ogen kan het hoornvlies en het netvlies beschadigen

n-propanol

Chemische formule: C3H80
Dichtheid: 0,804 g/cm3
CAS nummer: 71-23-8
WE nummer: 200-746-9