OCTAN n-PROPYLU (NPAC)

Nazwa handlowa produktu: Octan n-propylu

Nazwa chemiczna związku: Octan propylu

Synonimy: ester propylowy kwasu octowego; 1-Acetoxypropane; 1-Propyl acetate; 1-propylacetate; 1-PropylAcetate; n-Propyl ethanoate; n-Propyl acetate; Propylacetate; Acetic acid propyl ester; n-Propyl ester of acetic acid; Ethanoicacid, propylester; Natural Propionic Acid

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna, lotna ciecz o charakterystycznym łagodnym owocowym zapachu i przyjemnym, słodko-gorzkim smaku przypominającym smak gruszki.

Zastosowanie surowca: Octan n-propylu jest stosowany przede wszystkim jako rozpuszczalnik w produkcji przemysłowej powłok i farb drukarskich (ze względu na jego przydatność do rozrzedzania wielu innych związków organicznych). Jest on także doskonałym rozpuszczalnikiem dla wielu naturalnych i syntetycznych żywic (takich jak: azotan celulozy, akrylany, kalafonia, plastyfikatory, woski, oleje i tłuszcze), lakierów do drewna, naturalnych i syntetycznych barwników oraz tworzyw sztucznych. Używa się go również przy produkcji insektycydów oraz w przemyśle perfumeryjnym, poligraficznym i spożywczym (jako dodatek aromatyczny do żywności nadający smak i aromat gruszki).

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Kontakt z oczami i skórą nie powoduje żadnych poważnych obrażeń. Wysokie stężenia par mogą działać drażniąco na błony śluzowe oczu, nosa, krtani i gardła i powodować nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy, senność, kaszel, płytki oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej oraz objawy depresyjne ze strony ośrodkowego układu nerwowego, a nawet utratę przytomności.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

OCTAN n-PROPYLU

NPAC

Wzór chemiczny: C₅5H₁₀O₂
Gęstość: 0,888 g/cm3
Numer CAS: 109-60-4
Numer WE/EINECS:
203-439-8
Numer indeksowy:
607-024-00-6