Pentaerytrytol

Nazwa handlowa produktu: Pentaerytrytol

Nazwa chemiczna związku: 2,2-bis(hydroksymetylo)-propan-1,3-diol

Synonimy: pentaerytryt, tetra(hydroksymetylo)metan

Właściwości chemiczne i fizyczne: biały, bezwonny, krystaliczny proszek

Zastosowanie surowca: do otrzymywania stabilizatorów poli(chlorku) winylu

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Pentaerytrytol

Wzór chemiczny: C5H12O4
Gęstość:  1,396 g/cm3
Numer CAS: 115-77-5
Numer WE: 204-104-9