PHENOL (PHE)

Nazwa handlowa produktu: Fenol (PHE)

Nazwa chemiczna związku: Fenol, Hydroksybenzen

Synonimy: Fenol, Hydroksybenzen, Phenol, Karbol, Kwas Karbolowy, Benzenol, Kwas Fenylowy, Kwas Fenowy.

Handelsnaam product: Fenol (PHE)

Chemische naam (IUPAC): Fenol, Hydroxybenzene

Andere namen: Fenol, Fenol, Hydroxybenzene, Phenyl Acid, Carbol, Carbolic Acid, Benzenol, Fenic Acid.

Fysisch-chemische eigenschappen:
Vorm: vast;
Kleur: kleurloos;
Goed oplosbaar in waterige oplossingen van zepen en in organische oplosmiddelen.           Waterige oplossingen van fenol hebben zwakke zure eigenschappen. Onder invloed van        lucht en licht vindt gedeeltelijke oxidatie van fenol plaats, waardoor het van kleur           verandert in roze, bruin of zwart.

Grondstofgebruik: De grootste toepassing is de productie van fenol-formaldehydeharsen, geneesmiddelen, detergentia, herbiciden, fungiciden en kleurstoffen. Cyclohexanon wordt direct uit het fenol gesynthetiseerd. Gebruikt als een germicide in de vorm van een waterige oplossing.

Gezondheidsvoorschrift: zeer giftig en bijtend. Het heeft een zeer destructief effect op slijmvliezen en luchtwegen. Er wordt vermoed dat dit genetische defecten kan veroorzaken.

PHENOL

PHE

Wzór chemiczny: C6H6O
Gęstość: 1,07 g/cm³
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE/EINECS:
Numer indeksowy: