Sól sodowa kwasu lauryloetoksysiarkowego (SLES 70)

Nazwa handlowa produktu: Sól sodowa kwasu lauryloetoksysiarkowego (SLES 70)

Nazwa chemiczna związku: Sól sodowa kwasu lauryloetoksysiarkowego (roztwór wodny 70%)

Synonimy: SLES 70%

Właściwości chemiczne i fizyczne: jasnożółta pasta o łagodnym zapachu, rozpuszczalna w wodzie oraz etanolu.

Zastosowanie surowca: do produkcji środków czyszczących i kosmetycznych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: przy kontakcie ze skórą powoduje podrażnienia, przy kontakcie z oczami powoduje podrażnienia i stwarza ryzyko uszkodzenia oczu, wdychanie stężonych par może powodować podrażnienie błon śluzowych nosa oraz gardła, spożycie powoduje podrażnienie błon śluzowych jamy ustnej i dalszych odcinków przewodu pokarmowego, ponadto mogą wystąpić objawy zatrucia pokarmowego.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Sól sodowa kwasu lauryloetoksysiarkowego

SLES 70

Wzór chemiczny:
CH3(CH2)RCH2(OCH2CH2)OSO3Na
Gęstość:1,09 g/cm3
Numer CAS: 68891-38-3
Numer WE: 500-234-8